תודה רבה על קנייתך ועל היותך חלק מהפרויקט החשוב הזה!

כל ההכנסות ממכירת הספר מוקדשות לרווחת הקשישים.